Bảng led hiển thị giá trị analog 0-10v/4-20m

148.000 

Bảng led hiển thị giá trị analog kích thước bên ngoài 220x160x60 mm.

Sử dụng LED 7 đoạn

Nguồn điện áp: 12VDC

0969.61.68.62