Bảng led nhiệt độ độ ẩm cảnh báo qua SMS

99.000 

1. kho trữ hàng,
2. Phòng thí nghiệm,
3. Kho bãi,
4. nhà máy,
5. Phòng máy chủ,
6. Phòng thí nghiệm y tế;
0969.61.68.62