Bảng led đếm lùi ngày giờ

139.000 

  • Đồng hồ đếm ngược thời gian
  • Thời gian tiến độ hoàn thành
  • Đồng hồ trừ lùi ngày giờ
  • Báo thời gian hoàn thành
  • Báo thời gian còn lại
  • LEd 7 đoạn (led 7 thanh) hoặc led matrix
0969.61.68.62