Bảng LED đếm ngược, bảng led đếm lùi thời gian

139.000 

Bảng led hiển thị 1 mặt

Kích thước 500x250x50

Khung nhôm, mặt mica

Nguồn cấp: 220VAC, 50/60Hz

Cấu hình: Wifi

0969.61.68.62