Hệ thống đếm xe tự động bằng thẻ

190.000 

0969.61.68.62