Bộ dò vòng từ PD-132 1 Kênh

45.000 

– Kết nối 1 vòng từ.
Điều khiển đóng và cảm biến an toàn cho hệ thống barrier tự động.
Tích hợp các hệ thống đếm xe tự động.
Tích hợp dễ dàng các thiết bị hoặc module ngoài bằng các I/O sẵn có.
Tốc độ cảm biến cực  nhanh (~100ms).
Danh mục:
0969.61.68.62