Bộ điều khiển thanh chắn xe tự động

150.000 

  • Mạch Controller 2 kênh
  • Mạch Controller 4 kênh
  • Bộ điều khiển trung tâm 2 kênh
  • Bộ điều khiển trung tâm 4 kênh
  • Mạch Controller đầu Qrcode
  • Mạch Controller đầu Barcode
  • Bộ điều khiển trung tâm Carparking
Danh mục:
0969.61.68.62