Hệ thống gọi số thứ tự cho ủy ban xã

139.000 

Hệ thống gọi số thứ tự cho ủy ban xã

  • Bảng led hiển thị số thứ tự
  • Máy lấy số tự động
  • Loa gọi số
  • Bộ gọi số
  • Điện thoại gọi số thứ tự
0969.61.68.62