Hệ thống giám sát nhiệt độ độ ẩm

139.000 

  • Giám sát chi tiết các thông số nhiệt độ, độ ẩm
  • Điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm
  • Cảnh báo từ xa
  • Xuất file báo cáo
  • Giám sát online
0969.61.68.62